Werkwijze


Nadat je je hebt ingeschreven, maken wij een afspraak met je voor een eerste onderzoek. Kijk voor de kosten hiervoor bij Tarieven. Wij bekijken en beoordelen je gebit en je tandvlees en maken een of meerdere foto’s. Deze worden samen met jou bekeken en besproken, en op basis daarvan stellen we een behandelplan voor. Ook ontvang je een begroting van de kosten.

Afspraak annuleren

Wilt u een gemaakte afspraak annuleren dan dient u dit uiterlijk 48 uur van tevoren telefonisch aan ons door te geven alleen op werkdagen (ma-vrij). Bij niet tijdig of te vaak afspraken afzeggen zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Het tarief hiervoor bedraagt 31,56 euro per 10 minuten.

NB: Deze kosten worden nooit vergoed door uw zorgverzekeraar!

Patiëntenrechten

Mocht het ondanks ons streven naar volledige klanttevredenheid toch voorkomen dat je een klacht hebt, vraag ons dan om een verhelderend gesprek. De tandarts kan nog eens een toelichting geven op de behandelwijze.

Mochten we er onverhoopt samen niet uitkomen, dan kun je je wenden tot de ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen). PureDent is aangesloten bij de ANT, wat betekent dat je gebruik kunt maken van hun klachtenregeling. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina Patiëntenrechten op www.ant-online.nl/patienten/patientenrechten.

ant-logo

Tarieven


De tarieven voor tandheelkundige behandelingen zijn wettelijk vastgesteld. PureDent werkt samen met het factoringbedrijf Infomedics. Dat betekent dat je je rekening ontvangt via de tussenpersoon uwnota.nl. Er wordt direct gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Als je verzekerd bent voor tandheelkunde krijg je (een deel van) de rekening vergoed, afhankelijk van de maximale jaarvergoeding. Indien je geen tandartsverzekering hebt afgesloten, komen alle kosten voor je eigen rekening. Je ontvangt dan zelf de facturen die je binnen een vastgestelde termijn dient te betalen. Kinderen tot 18 jaar vallen onder Jeugdzorg; de rekeningen voor hun behandelingen worden nagenoeg volledig vergoed.

Kosten eerste onderzoek

De kosten voor het eerste onderzoek zijn variabel: Van 53,50 tot 250,62 euro. De hoogte is afhankelijk van de duur van het consult en de problematiek van je gebit. Aan mondelinge en schriftelijke toezeggingen kunnen geen rechten worden ontleend. De voor afgestelde diagnose kan afwijkend zijn van de werkelijkheid.

Begroting van de kosten

Indien je meerdere behandelingen nodig hebt, is het mogelijk om van een ons een begroting te ontvangen zodat je op de hoogte bent van de te verwachten kosten. Je kunt deze ook met je zorgverzekeraar doornemen, zodat je van tevoren weet wat er wel en wat niet wordt vergoed. De uiteindelijke kosten kunnen altijd afwijken van de voor afgestelde diagnose. Hier aan kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u NIET VERZEKERD bent voor tandheelkunde dient u de factuur na behandeling te betalen (contant of pin)

Betalingsregeling

Kijk voor vragen of informatie over je rekening op www.uwnota.nl of bel naar 0900 – 777 77 71. Zijn de kosten een belemmering voor je om een afspraak te maken? Maak het bespreekbaar bij uwnota.nl. Bij hoge bedragen kun je met hen vrij eenvoudig tot een betalingsregeling komen van 4 of 6 termijnen.